Talent

Talent

Het leren tekenen is een vaardigheid. Dat biedt hoop (voor al degenen die denken dat het enkel en alleen om talent gaat). Talent speelt wel een rol, maar is meer van belang bij de uitdrukking van het tekenen, dan het leren tekenen op zich.

Er is een heel interessant boek (en heel leerzaam); The Creative Licence van Danny Gregory. Met uitnodigende ondertitel: Giving Yourself Permission to be the Artist you Truly Are.

Hij geeft daarin het volgende voorbeeld: Stel……een klas met kinderen die voor de eerste dag naar groep 3 gaan. De meester/juf geeft ieder kind een leesboek. Ga maar lezen, zegt hij/zij.

Er is geen instructie, geen onderricht.

Misschien zijn er een paar kinderen die ‘toevallig’ hebben ontdekt hoe je kunt lezen.

Die, zo meent de leerkracht, hebben talent.

En, de rest? Tja, die moeten zich er maar bij neerleggen dat ze geen ‘talent’ hebben om te kunnen lezen. Lezen zal niet tot hun mogelijkheden behoren.

Ieder ouder zou op hoge poten naar de leerkracht stappen!!

Maar, met tekenen doen we het wel zo. Vaak in ieder geval.

We geven kinderen potlood en papier, zeggen tegen hen ‘Ga maar tekenen’ en tja, wie dan niet kan tekenen, heeft geen talent.

Mona Brookes werkt met kinderen vanaf 4 jaar, geeft ze tekeninstructie en op haar website www.monart.com kun je zien dat (alle) kinderen (dan) kunstenaars zijn.

Net zoals volwassenen!