329 Theresa May, premier Engeland

Het is half tien in de avond voordat ik begin. Een drukke dag. Theresa May is in het nieuws; ze wil vervroegde verkiezingen in Engeland uitschrijven. Heb een aantal foto’s van haar bekeken.

Deze leek mij het meest interessant.

Mooi qua van licht en donker. En dan net even die rode lippen. Ze staat er interessanter op dan de meest ander foto’s die ik onder ogen heb gekregen.

Ook leuk om eens een en profiel te doen.

Kijken hoever ik vanavond kom. ha.

Het is zaak de lijn ‘vast te houden’; als ik dit doe – in taal vertaald: mijn ogen gaan net zo snel als mijn potlood- dan verschijnen de lijnen als vanzelf.

Als ik deze concentratie om welke reden dan ook verlies, raak ik de greep op mijn lijnen kwijt.

In mijn lessen “Leer Tekenen’ ( volgens de methode van Betty Edwards) is het blindelings contourtekenen één van de centrale oefeningen. (www.leertekenen.nl)

Het is de basis van het leren tekenen.

De blauwe hoed vormt een mooie achtergrond voor de lijnen.

Om dit en profiel te tekenen, begin ik met het blauw te tekenen. In tekenkundige taal wil dit zeggen: ik teken de negatieve ruimte van het en profiel. De basis staat er dan al.