Intro to abstract painting (3)

Het is en onderzoek; dit abstract werken. Er zijn geen definitieve oordelen, daarvoor ben ik nog te kort bezig.

Vragen; dat wel.

Het leuke, boeiende van dit abstract werken is dat het een onmiddellijke en heel directe uitdrukking lijkt te zijn van het eigen temperament.

Ik denk dat die mijn schetsen ‘leest‘ al meteen een oordeel kan vormen over mijn temperament.

Niet alleen van mij, maar ook van anderen.

Ik ga ervan uit dat er meer lagen zijn. Deze komen op dit moment nog niet direct aan de orde in de lessen. Daarbij denk ik vooral aan compositie en alle andere zaken die een werk interessant maken.

Dit zal niet anders zijn dan bij de realistische kunst.

Momenteel ( met nog aan huis gebonden) bestudeer ik ook hét standaard werk voor veel schilders:Oil Paintings Techniques and Meterials van Harod Speed.

In zijn eerste en uitgebreide hoofdstuk getiteld Modern Art ( het boek is in 1944!) becommentarieerd hij het ontstaan van het ( in die tijd moderne) Impressionisme.

Ik was erg onder de indruk van zijn betoog en het leek mij een heel interessant gezichtspunt.

De Impressionisten lieten volgens hem de oude, gestandaardiseerde uitdrukkingen van Kunst grotendeels achter zich.

En in feite, zo stelt Speed, maakte ze zich daarmee los van de geschiedenis en de grond waaruit ze voortkwamen.

Of, om het met andere woorden te zeggen: het ontstaan van het Impressionisme markeerde een punt waar het individu totale vrijheid zocht. ( De schilderkunst tot die tijd was aan strenge regels gebonden).

Omdat Speed de uitdrukkingskracht/ de expressie als belangrijkste (persoonlijk) instrument van de kunstenaar ziet, vindt hij het een goede zaak; het Impressionisme maakte de bondage minder.

Maar, zo lijkt hij te willen zeggen; waar deze doorgevoerd wordt tot ‘totale vrijheid’ kan dit alleen maar als het individu als enige in zijn ( in het hele boek is er alleen maar sprake van de mannelijke schilder; de 1e feministische golf moest nog komen.) universum bestaat.

Net als Speed ( en ik was erg blij dit te lezen, juist omdat er zo weinig over geschreven wordt), brengt Kunst je op de drempel van heiligheid ( met andere woorden; de spirituele dimensie).

Dan ben je juist totaal en volledig verbonden met al wat Is,

Wordt vervolgd.

In de les die ik vandaag kreeg ( we gaan schilderen) was Joan Mitchell het onderwerp van onze studie.

Untitled 1992

Champs- Black, Gray and Yellow 1991

Untitled 1964-64

Vanavond nog vier voorbereidende schetsen gemaakt met als inspiratie mijn rozenkwarts ketting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *