Intro to abstract art ( Rozenkwarts 2)

Om verder te kunnen (gaan) met het schilderij, leek het me interessant iets meer van compositie leer te weten.

Zoals ik gisteren al schreef.

Dan kan ik bewust enkele dingen toe passen om het beeld van vorm en kleur interessanter te maken. Intuïtief weet iedereen wel iets over wat mooi is en niet, maar het voegt altijd iets toe als je kennis hebt en een bewuste keuze kunt maken.

Eerst ga ik op zoek naar boeken over Compositieleer. Ik vind niet zoveel.

Dan verder het internet op:

!2 pro tips to improve your artistic compositon:

 1. Bestudeer perceptie van het concept dat de illusie van 3 dimensie op een 2 dimensie doek/papier

 2. Bestudeer hoe de kunstenaar licht en contrast gebruikt om de aandacht van de kijker vast te houden en haar/zijn blik langs/door het werk te leiden

 3. Bekijk hoe kleur in het werk is geplaatst. Warme kleuren als rood en geel trekken vaak aandacht, terwijl koele kleuren als blauw ruimte kan creëren en de kijker tot rust brengt,

 4. Look for visula texture which, which is surface quality that can be seen or felt and that oftne creates the illusion of the actual textured surface.

 5. Observe how the artist uses space or the area between and around objects that are arranged to create ehtier symmetry or disorder. Balanced space often expressses symmetry, while asymmetry or drowded areas can portray disorder or act as points of emphasis.

 6. Observe the proportion of the art piece, or the way items are placed next to one another to create harmony. Check if certain elements are next to others to balance the size or to add a larger contrast for emphaisis.

 7. Step back and take a complete look aat the work.

  Vervolgens nog een mooie en interessante les over de Gulden Snede, die ik nu voor het eerst begrijp.

Art Lessons – Methods for finding pleasing composition.

 1. Rule of thirds

 

 

Hij zegt: ‘We are built to fel that way.’ Waarmee hij bedoelt, dat je dit vaak al als vanzelf doet; we hebben een ingebouwd gevoel voor schoonheid.

 1. De regel die vlakbij the Rule of Thrids ligt, is de Golden Ratio ( Gulden Snede) It is a spirall that is created.

Golden rectangle ( doek): one inch high en the width one point six wide.

(Een gulden rechthoek is een rechthoek met de volgende eigenschap:
Als je er een vierkant van af knipt, krijg je een rechthoek die gelijkvormig is met de oorspronkelijke rechthoek.)

De Gulden Snede in de kunst. Omdat ik het altijd voor mij moet zien, ga ik  knippen:

                          

                                     Enzovoort.  De definitie is: Een algemeen aangenomen regel gebaseerd op de verhouding tussen twee ongelijke delen van een geheel, waarvan de verhouding van het kleinere deel tot het grotere deel gelijk is aan de verhouding van het grotere deel tot het geheel.

Moet ik even over nadenken, maar als ik het voor mij zie dan begrijp ik het. Ook dat er daardoor een spiraalvorm ontstaat, die  – naar men zegt – overal in de schepping terug is te vinden.

Leuk om mee te gaan experimenten; alhoewel; mijn compositie staat op een vierkant doek. Voor een volgende keer misschien.

‘ Thirds are mgic when it comes to composition.’

Conclusie:

So there’s reasons why using this golden ratio. If you place things in basically in these areas and follow these lines of action, you’re going to find that your compositions will feel balanced, they will feel dynamic.

Number one rule: if it feels good, it is good. That’s the bottem line.

Dan kom ik op Youtube de 6-delige BBC serie tegen “The Rules of Abstraction.’ Dat moet inzicht geven!

1/6 The rules of Abstraction wiht Matthew Collings ( BBC)

2/6 The rule of Absractiion with Matthew Collings ( BBC)

3/6 The rules of Abstraction wiht Matthew Collings ( BBC)

4/6 The rules of Abstraction with Matthew Collings (BBC)

5/6 The rules of Abstraction with Matthew Collings (BBC)

6/6 The rules of Abstraction with Matthew Collings (BBC)

Dit is mijn uitgangspunt voor het schilderij.

Toepassing Rule of Thirds.

           

Het kan interessant zijn om in ieder geval bij een of meerdere ‘aandachtspunten’ een centrum van belangrijkheid te schilderen.

Aan het werk.

Misschien ben ik wel een beetje bang, dat het ‘gemakkelijke’ van moderne kunst mij ‘besmet.’
Net vandaag is er op uitzending gemist Vankwaadtoterger van cabaretier Theo Massen.
Hij zegt: ‘Ik heb niets met moderne kunst,’ en noemt als voorbeeld hoe Jackson Pollock verf neemt en dit op een groot doek smijt.
Maassen: ‘Als ik een bak vol met letters neem en ze één voor één op een doek smijt dan heb ik heus geen cabaretprogramma; dat is veel moeilijker.’
Tot nu toe is dat ook mijn standpunt.
Ga de serie van de BBC kijken; oh, ik zal vast iets leren.
Net zoals ik nu al weer nieuwe dingen heb geleerd m.b.t. compositie.

Ik heb als uitgangspunt ’thirds’ genomen en de aandacht vooral gelegd in het bovenste linker aandachtsgebied.

Als compositie heb ik gekozen voor